• -21%
  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 15,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 15,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  5 از 5

  مدل دستگاه : WSB-15000 GPD

   

  ظرفیت اسمی : 18,000 لیتر در 24 ساعت

  ظرفیت مفید    : 15,000 لیتر در 24 ساعت

  حداکثر توان تولیدی : 20,000 لیتر در 24 ساعت

  زمان تحویل و ساخت : حداقل 14 روز و حداکثر 30 روز

   

  ظرفیت اسمی و مفید با توجه به سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی تعیین میشود ، هرچه سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی بالاتر باشد ظرفیت تولیدی کاهش می یابد و هرچه سختی آب ورودی به دستگاه پایین تر باشد ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه اب بالاتر میرود .

   

  دقت : در آب های شور ظرفیت تولید آب تصفیه شده 50% کاهش می یابد و در آب های لب شور مانند آب منطقه جنوب ایران حدودا 25% کاهش می باشد ، لذا در انتخاب نوع ظرفیت دقت کنید تا در آینده با مشکل کمبود آب تصفیه شده مواجه نشوید.

  دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

  ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • -14%

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 24,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  0 از 5

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 24,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic
  مدل دستگاه : WSB-6,000GPD

   

  ظرفیت اسمی : 24,000 لیتر در 24 ساعت

  ظرفیت مفید    : 18,000 لیتر در 24 ساعت

  حداکثر توان تولیدی : 30,000 لیتر در 24 ساعت

  زمان تحویل و ساخت : حداقل 14 روز و حداکثر 30 روز

   

  ظرفیت اسمی و مفید با توجه به سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی تعیین میشود ، هرچه سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی بالاتر باشد ظرفیت تولیدی کاهش می یابد و هرچه سختی آب ورودی به دستگاه پایین تر باشد ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه اب بالاتر میرود .

   

  دقت : در آب های شور ظرفیت تولید آب تصفیه شده 50% کاهش می یابد و در آب های لب شور مانند آب منطقه جنوب ایران حدودا 25% کاهش می باشد ، لذا در انتخاب نوع ظرفیت دقت کنید تا در آینده با مشکل کمبود آب تصفیه شده مواجه نشوید.

  دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • -14%
  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 6,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 6,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  0 از 5

  مدل دستگاه : WSB-1,500 GPD

   

  ظرفیت اسمی : 6,000 لیتر در 24 ساعت

  ظرفیت مفید    : 5,000 لیتر در 24 ساعت

  حداکثر توان تولیدی : 8,000 لیتر در 24 ساعت

   

  ظرفیت اسمی و مفید با توجه به سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی تعیین میشود ، هرچه سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی بالاتر باشد ظرفیت تولیدی کاهش می یابد و هرچه سختی آب ورودی به دستگاه پایین تر باشد ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه اب بالاتر میرود .

   

  دقت : در آب های شور ظرفیت تولید آب تصفیه شده 50% کاهش می یابد و در آب های لب شور مانند آب منطقه جنوب ایران حدودا 25% کاهش می باشد ، لذا در انتخاب نوع ظرفیت دقت کنید تا در آینده با مشکل کمبود آب تصفیه شده مواجه نشوید.

  دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 6,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • -12%
  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 60,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 60,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  0 از 5

  مدل دستگاه : WSB-15,000 GPD

   

  ظرفیت اسمی : 60,000 لیتر در 24 ساعت

  ظرفیت مفید    : 45,000 لیتر در 24 ساعت

  حداکثر توان تولیدی : 75,000 لیتر در 24 ساعت

  زمان تحویل و ساخت : حداقل 14 روز و حداکثر 30 روز

   

  ظرفیت اسمی و مفید با توجه به سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی تعیین میشود ، هرچه سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی بالاتر باشد ظرفیت تولیدی کاهش می یابد و هرچه سختی آب ورودی به دستگاه پایین تر باشد ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه اب بالاتر میرود .

   

  دقت : در آب های شور ظرفیت تولید آب تصفیه شده 50% کاهش می یابد و در آب های لب شور مانند آب منطقه جنوب ایران حدودا 25% کاهش می باشد ، لذا در انتخاب نوع ظرفیت دقت کنید تا در آینده با مشکل کمبود آب تصفیه شده مواجه نشوید.

  دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

   

   

   

   

  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • -8%
  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 95,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  دستگاه تصفیه آب صنعتی با ظرفیت 95,000 لیتر در 24 ساعت Aqua Classic

  0 از 5

  مدل دستگاه : WSB-25,000 GPD

   

  ظرفیت اسمی : 120,000 لیتر در 24 ساعت

  ظرفیت مفید    : 95,000 لیتر در 24 ساعت

  حداکثر توان تولیدی : 135,000 لیتر در 24 ساعت

  زمان تحویل و ساخت : حداقل 14 روز و حداکثر 30 روز

   

  ظرفیت اسمی و مفید با توجه به سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی تعیین میشود ، هرچه سختی آب ورودی به دستگاه تصفیه اب صنعتی بالاتر باشد ظرفیت تولیدی کاهش می یابد و هرچه سختی آب ورودی به دستگاه پایین تر باشد ظرفیت تولیدی دستگاه تصفیه اب بالاتر میرود .

   

  دقت : در آب های شور ظرفیت تولید آب تصفیه شده 50% کاهش می یابد و در آب های لب شور مانند آب منطقه جنوب ایران حدودا 25% کاهش می باشد ، لذا در انتخاب نوع ظرفیت دقت کنید تا در آینده با مشکل کمبود آب تصفیه شده مواجه نشوید.

  دارای یکسال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش

  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

فروش ویژه تمام محصولات بعلت افتتاح فروشگاه فقط بمدت محدود